Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Trainning chương trình máy tính 29/11/2008 - 20/12/2008

Thông báo cho 3 bạn sau:

1. Nguyễn Thị Minh Thanh (MC)
2. Đinh Phương Linh (PG1)
3. Lê Phương Linh (PG2)
4. Lê Thị Hồng Ngọc (làm thay PG2 ngày 29/11/08)

Đúng 10h20' sáng thứ 2 ngày 24/11/2008 các bạn có mặt tại sảnh tầng 1 Siêu thị Parkson ( phía Thái Hà )để trainning.

Thời gian làm việc chính thức:
16h30' - 18h30' các ngày 29/11 - 6/12 - 13/12 - 20/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét